Atviros erdvės vaikams mokykloje vasaros atostogų metu

Liepos mėn.

Sporto salė – kiekvieną darbo dieną, 9-14 val.

Grindinio žaidimai mokyklos kieme – visą laiką

Sporto aikštynas – visą laiką

Rugpjūčio mėn.

Sporto salė – kiekvieną darbo dieną, 9-14 val.

Biblioteka – nuo rugpjūčio 16 d., kiekvieną darbo dieną 9-13 val.

Grindinio žaidimai mokyklos kieme – visą laiką

Sporto aikštynas – visą laiką


 

Priėmimo komisijos informacija

Š.m. liepos 11 dienos priėmimo į mokyklą komisijos posėdžio metu svarstyta 30 prašymų dėl priėmimo į mokyklą. 20 prašymų patenkinta, 10 – atmesta.

2017-07-11 Priėmimo komisijos posėdžio protokolu Nr. 7 ir Nr. 8 kviečiamų mokytis mokinių į atsilaisvinusias vietas sąrašą rasite čia.

Šių vaikų tėvai mūsų mokyklos kvietimą mokytis matys prašymų teikimo sistemoje nuo liepos 18 dienos.  Patvirtinti ketinimą rinktis mūsų mokyklą ne vėliau –  ne vėliau kaip iki liepos 25 dienos. Mokymosi sutartis su mokykla kviečiame pasirašyti liepos 26 – rugpjūčio 4 dienomis nuo 10 iki 13 val. mokyklos raštinėje.

Papildomos laisvos vietos mokykloje

2017 06 27

Skelbiame papildomas laisvas vietas mokykloje:

Į pirmą klasę – 8 vietos.

Į antrą klasę – 0 vietų.

Į trečią klasę – 1 vieta.

Į ketvirtą klasę – 20 vietų.

Į penktą klasę – 14 vietų.

Į šeštą klasę – 9 vietos.

Į septintą klasę – 28 vietos.

Į aštuntą klasę – 2 vietos.

Į dešimtą klasę – 17 vietų.

Mokinių priėmimo komisijos informacija

Birželio 7 dieną įvyko  Mokinių priėmimo komisijos posėdis. Jo metu svarstyti 147 prašymai dėl priėmimo į mokyklą. Prašymai nagrinėti vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu – pirmiausiai vietos rezervuotos gyvenantiems mokyklai priskirtoje teritorijoje,  tuomet esant laisvų vietų skirti taškai už nurodytus pirmumo kriterijus, kuriuos mokykla galėjo patikrinti pagal turimus duomenis (broliai/seserys jau besimokančių vaikų, baigę mūsų priešmokyklinę grupę) arba buvo prisegti nurodytą kriterijų įrodantys dokumentai.

  • Mokytis 1 klasėje svarstyti 114 prašymų, kviečiami mokytis 90 mokinių
  • į 3 klasę – pateikti  2 prašymai, visi vaikai kviečiami mokytis
  • į 4 klasę – pateikti 2 prašymai, visi vaikai kviečiami mokytis
  • į 5 klasę – pateikti 16 prašymų, visi kviečiami mokytis
  • į 6 klasę – pateikti 2 prašymai,  visi kviečiami mokytis
  • į 9 klasę –  pateikta 13 prašymų, visi prašymai atmesti

Šių vaikų tėvai mūsų mokyklos kvietimą mokytis matys prašymų teikimo sistemoje nuo birželio 10 dienos. Turėsite patvirtinti ketinimą rinktis mūsų mokyklą. Patvirtinimo terminas – ne vėliau kaip iki birželio 15 dienos 24 val. 

Jeigu sistemoje iki birželio 15 dienos nepatvirtinsite savo pasirinkimo, vaikui nuo birželio 16 d. automatiškai bus rezervuota mokykla pagal gyvenamąją teritoriją (jei ši mokykla buvo prašymų sąraše ir siuntė kvietimą) arba automatiškai bus rezervuota vieta vienoje iš mokyklų, siuntusių kvietimą (jei prašyme nesirinkote pagal gyvenamą vietą priskirtos mokyklos).  Jei negausite kvietimo į mokyklą, būsite raginami redaguoti prašymą ir rinktis mokyklą, kurioje yra laisvų vietų. Gali būti, kad kvietimus patvirtins ne visi kviečiami mokytis vaikai, todėl nepatekusieji gali būti kviečiami kitame priėmimo etape- į atsilaisvinusias vietas.

Kitas priėmimo komisijos posėdis mūsų mokykloje numatytas birželio 19 dieną 10 val.

Ugdymo(si) sutartys bus pasirašomos nuo birželio 20 dienos – abiems šalims e. sistemoje patvirtinus mokyklos lankymą. Klasės bus formuojamos tik rugpjūčio 29 dieną, nusistovėjus priimtųjų skaičiui.

2017-06-09 Priėmimo komisijos posėdžio protokolo Nr. 3 Kviečiamų mokytis Vilniaus Sausio 13-osios mokykloje 2017/2018 m.m.mokinių sąrašą pagal registracijos kodus rasite čia.

2017-06-19 Priėmimo komisijos posėdžio protokolu Nr. 4 kviečiamų mokytis  mokinių į pirmų klasių atsilaisvinusias vietas sąrašą rasite čia.

2017-06-20 Priėmimo komisijos posėdžio protokolu Nr. 5 kviečiamų mokytis mokinių į atsilaisvinusias vietas sąrašą rasite čia.

Mokslo metų užbaigimo šventė 2c klasėje

Sėkmingai pabaigę mokslus, 2 c kl. mokiniai savo tėvelius pakvietė į šventę. Berniukai dovanojo savo daineles, parodė trumpą vaidinimą, pasveikino mamytes. Šventės metu visi džiaugėsi  įvairių ugdymo veiklų, atliktų II pusmečio metu, akimirkų nuotraukomis. Kartu su tėveliais dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėlėse, kurių metu mokiniai labai kruopščiai dirbo, norėdami mamytėms padovanoti savo pačių rankytėmis padarytus auskarus. Mamytės buvo labai laimingos, gavusios tokias dovanas. Kai kurios čia pat, klasėje, ir pasipuošė savo naujais vienetiniais aksesuarais. Padėkoję vieni kitiems už gražiai kartu praleistus dar vienus mokslo metus, atsiprašę draugų už padarytas išdaigas, berniukai atsisveikino iki ateinančio rugsėjo.

 

 

 

 


 

Išvyka į gaisrinę

Besišypsanti saulutė vilioja mokinius išlįsti iš savo klasių, pasigrožėti žydinčia gamta ir pasimėgauti pavasariu. 2 c kl. mokytoja Eglė Jakubkienė savo mokiniams pasiūlė išvyką į gaisrinę. Ištvermingi berniukai draugiškai pėsčiomis nuėjo iki šalia Ugniagesių ir gelbėtojų mokyklos esančios gaisrinės. Mokinius pasitiko keturi ugniagesiai, kurie aprodė savo valdas, supažindino su įvairiomis gaisrinių mašinomis, kurių dideliame garaže buvo net šešios. Gaisrininkai papasakojo, kad kiekviena mašina skirtinga, skirta įvairioms situacijoms: gesinti gaisrą, traukti žmones iš po nuolaužų, gelbėti skęstančiuosius. Didžiausią įspūdį paliko mašina su milžiniškomis kopėčiomis, kuriomis galima pakilti net iki 19 namo aukšto. Berniukai buvo sužavėti įspūdingomis raudonomis mašinomis, džiaugėsi draugiška ugniagesių gelbėtojų draugija. Sužinojome, kaip svarbu laiku spėti į nelaimės vietą. Tad ir mokiniams buvo priminta, kad negerai vėluoti į pamokas, nes kuo mažiau vėluosi, tuo daugiau sužinosi. Grįždami atgal į mokyklą, keliautojai, kupini įspūdžių, sustojo pailsėti ir atsigaivinti gardžiais vaniliniais ledais. Dar ilgai berniukai tarpusavyje kalbėjosi apie raudonas mašinas ir garsias jų sirenas.

 

 

 

 


 

Olimpinė diena 2017

Š.m. birželio 3 d. mūsų mokyklos mokiniai Nojus Stankevičius (7a kl.), Mindaugas Bartulis (6a kl.), Kristina Sazon (6a kl.) ir kūno kultūros mokytojas R. Danius dalyvavo Alytuje vykusiame masiškiausiame sporto renginyje Lietuvoje – „Olimpinė diena 2017“.

 

 

 

 


 

Būsimų pirmokų ir jų tėvelių dėmesiui!

Š.m. birželio 15 dieną 18 val. vyks būsimų pirmokų tėvelių susirinkimas mokyklos aktų salėje.

Būsimus Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos pirmokus kviečiame į pamokėles, kurios vyks 2017 birželio 19-21 dienomis 9-11 val. 261 ir 262 kabinetuose.

Maloniai visų lauksime!

Sveiki ir saugūs

Džiaugiamės, kad gegužės 16 d. mūsų mokyklos 2A (mokyt. I. Baltušnikienė), 4A (mokyt. J. Stakelskienė),

4B (mokyt. V. Blažienė) klasių mokinių komandos dalyvavo Vilniaus miesto mokyklų 2-4 klasių mokinių konkurse „Sveiki ir saugūs“. Mokiniai parodė puikias gaminių pakuočių ženklinimo, atliekų rūšiavimo ir saugaus elgesio kelyje žinias.

 

Visiems mokyklos mokiniams linkime, kad vasarą būtumėte sveiki ir saugūs.


 

Geografijos pamoka Japonijos ambasadoje

Gegužės 16 dieną aštuntų klasių mokiniai su geografijos mokytoja lankėsi Japonijos ambasadoje, kur buvo maloniai priimti ir supažindinti su unikaliu arbatos gėrimo ritualu, stebėjo arbatos gėrimo ceremoniją tiesiogiai bei vaišinosi arbata. Taip pat turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su paslaptinguoju japonų drabužiu. Japonė, ambasados darbuotoja, pasiūlė aprengti mergaitę tradiciniu drabužiu – kimono. Ją rengdama aiškino, kokiu tikslu šiame drabužyje yra plačios rankovės ir diržai, atitinkama spalvų gama ir kt.

Mokiniai po šio vizito išėjo patenkinti ir pasisėmę daugiau žinių.

 

 

 

 


 

<< Atgal